Klein Curacao trips .com
Certificate of excellence TripAdvisor 2024

Restitutie voorwaarden

U heeft recht op volledige restitutie wanneer aan één of meerdere van onderstaande voorwaarden is voldaan.

  • Indien u de trip uiterlijk 24 uur voor aanvang van de trip annuleert.
  • Indien de touroperator uw trip annuleert en er niet in slaagt om een passend alternatief aan te bieden.
  • Indien de trip niet is verlopen zoals u had verwacht of wanneer u ontevreden bent over de service of de kwaliteit van de trip. U kunt ons dan een verzoek met de reden(en) hiervoor doorgeven welke wij per geval zullen onderzoeken en beoordelen. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u tijdens de trip direct een crewlid volledig op de hoogte te stellen van uw klacht om het crewlid tijdig in de gelegenheid te stellen de klacht ter plaatse op te lossen. Mocht dit geheel niet of niet afdoende gelukt zijn dient u de naam van dit crewlid en het tijdstip van het melden in uw verzoek te vermelden.

De volgende zaken zijn uitgesloten voor restitutie: 

  • Indien de hotel pick-up en/of drop-off niet is verlopen zoals verwacht. In dit geval kunt een verzoek indienen om alleen de kosten van de hotel pick-up/drop off terug te krijgen.
  • Indien in het zeer uitzonderlijke geval dat weersomstandigheden zoals regen, wind, bewolking of hoge golven (zeeziek worden) invloed hebben gehad op de beleving van uw trip.
  • Indien u geen zeeschildpadden of dolfijnen heeft gezien tijdens de trip. Omdat het wilde dieren in de vrije natuur zijn kunnen wij hier geen invloed op uitoefenen. Wij kunnen alleen aangeven dat de kans zeer groot is dat u deze dieren tijdens een trip naar Klein Curacao zal tegen zal komen